Меѓународни

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2022

VI Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2022), 19.09. – 25.09.2022, Киев, Украина (онлајн)

XV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2022)

XXIX Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2022)

II Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2022), 16.10. – 23.10.2022, Анталија, Турција

XXXIV Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2022), 07.08. – 14.08.2022, Индонезија

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2022 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2021

V Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2021) и XIV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2021), 24.08. – 28.08.2021, Романија (онлајн)

XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2021) (се одржува во рамки на XIII Интернационален есенски турнир во програмирање IATI 2021), 24.11. – 29.11.2021, Шумен, Бугарија (онлајн)

I Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2021), 13.06. – 19.06.2021, Цирих, Швајцарија (онлајн)

XXXIII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2021), 19.06. – 25.06.2021, Сингапур (онлајн)

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕЈОИ 2021 / ЈБОИ 2021 (во азбучен редослед):

1. Давид Каранфилов

2. Јован Михов

3. Јована Трифуноска

4. Сара Стефановска

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕОИД 2021 (во азбучен редослед):

1. Атина Рувинова

2. Кристина Тасева

3. Сара Стефановска

4. Софија Велковска

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ИОИ 2021 / БОИ 2021 (во азбучен редослед):

1. Андреј Шекеров

2. Благојче Павлески

3. Марко Таневски

4. Тео Китановски

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2021 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2020

XIV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2020), Никозија, Кипар (откажана заради пандемијата!)

IV Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2020), 02.09. – 06.09.2020, Тбилиси, Грузија (онлајн)

XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2020), Словенија (откажана заради пандемијата!)

XXXII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2020), 13.09. – 19.09.2020, Сингапур (онлајн)

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2020 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2019

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2019 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2018

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2018 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2017

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2017 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2016

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2016 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2014

 • Рангирањето на натпреварувачите за избор на екипи за меѓународните натпревари по информатика (Балканската Олимпијада по информатика – понатаму БОИ, и Интернационална Олимпијада по информатика – понатаму ИОИ), се врши од резултатите на Македонската Олимпијада по информатика и изборните натпревари и подготовки кои, евентуално, ќе бидат организирани од страна на Здружението на информатичари на Македонија.
 • Регионалниот и државниот натпревар не влијаат на рангирањето на натпреварувачите, бидејќи кај нив постојат повеќе натпреварувачки групи со различни задачи и поени.
 • Рангирањето се врши на начин што МОИ влијае со 600 поени (или 1000, доколку се организира во два натпреварувачки дена), додека секој изборен натпревар посебно влијае со 400 поени.
  НатпреварПоени
  Македонска Олимпијада по информатика600/1000
  изборен натпревар (секој посебно400
 • Според ранг листата Комисијата формира екипи за учество на меѓународните натпревари. Најдобро пласираниот натпреварувач на ранг листата обезбедува учество во екипите за двата натпревара.
 • Резултатот на првиот меѓународен натпревар (БОИ или ИОИ) од тековната година, доколку техничките можности го дозволат тоа (визи, авионски карти и слично), може да влијае на составот на екипа за следниот меѓународен натпревар од тековната година. Притоа се применува правилото на евентуална замена: “Натпреварувачот А кој е вклучен во екипата за учество може да биде заменет од натпреварувачот Б кој: 1) не е во екипата за учество, 2) е во можност да учествува на натпреварот и, 3) учествувал на претходниот меѓународен натпревар заедно со А и постигнал подобар резултат од А.”
 • Секој натпреварувач кој е одбран за да ја претставува Македонија на БОИ или ИОИ е должен или да земе учество на соодветниот меѓународен натпревар за кој е избран, или да пријави дека не сака или не е во можност да го направи тоа во дадениот рок по објавувањето на екипите за учество.
 • Во случај на откриени пропусти или грешки во организацијата на натпреварите (грешка во одредена задача, погрешни тест-случаи, откривање на повеќе идентични решенија – решавање во група, и други околности за кои одлучува комисијата за натпревари), можно е да се изврши промена на начинот на бодување, ранг листата и екипите.
 • Чесноста и доличното однесување на натпреварувачите во текот на целиот циклус, може позитивно да влијае на мислењето на Комисијата. Обратното може да предизвика отстранување од ранг листа, отстранување од екипа или отстранување од циклусот на натпревари.
  За нечесно однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, решавање на задача за друг, презентирање на туѓо решение како свое, каков било обид за изигрување на системот (во своја корист или туѓа штета, на пример).
  За недолично однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, нарушување на редот за време на натпреварот (од пристигнување на местото на натпреварот, до конечно напуштање на истото), општоприфатено недолично однесување во градот – домаќин на натпреварот, недолични електронски и/или директни коментари кон сите чинители во системот на натпреварите (останатите натпреварувачи, спроведувачите на натпреварите, претставниците на спонзорите, …).

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2014 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2013

 • Рангирањето на натпреварувачите за избор на екипи за меѓународните натпревари по информатика (Балканската Олимпијада по информатика – понатаму БОИ, и Интернационална Олимпијада по информатика – понатаму ИОИ), се врши од резултатите на Македонската Олимпијада по информатика и изборните натпревари и подготовки кои, евентуално, ќе бидат организирани од страна на Здружението на информатичари на Македонија.
 • Регионалниот и државниот натпревар не влијаат на рангирањето на натпреварувачите, бидејќи кај нив постојат повеќе натпреварувачки групи со различни задачи и поени.
 • Рангирањето се врши на начин што МОИ влијае со 600 поени (или 1000, доколку се организира во два натпреварувачки дена), додека секој изборен натпревар посебно влијае со 400 поени.
  НатпреварПоени
  Македонска Олимпијада по информатика600/1000
  изборен натпревар (секој посебно400
 • Според ранг листата Комисијата формира екипи за учество на меѓународните натпревари. Најдобро пласираниот натпреварувач на ранг листата обезбедува учество во екипите за двата натпревара.
 • Резултатот на првиот меѓународен натпревар (БОИ или ИОИ) од тековната година, доколку техничките можности го дозволат тоа (визи, авионски карти и слично), може да влијае на составот на екипа за следниот меѓународен натпревар од тековната година. Притоа се применува правилото на евентуална замена: “Натпреварувачот А кој е вклучен во екипата за учество може да биде заменет од натпреварувачот Б кој: 1) не е во екипата за учество, 2) е во можност да учествува на натпреварот и, 3) учествувал на претходниот меѓународен натпревар заедно со А и постигнал подобар резултат од А.”
 • Секој натпреварувач кој е одбран за да ја претставува Македонија на БОИ или ИОИ е должен или да земе учество на соодветниот меѓународен натпревар за кој е избран, или да пријави дека не сака или не е во можност да го направи тоа во дадениот рок по објавувањето на екипите за учество.
 • Во случај на откриени пропусти или грешки во организацијата на натпреварите (грешка во одредена задача, погрешни тест-случаи, откривање на повеќе идентични решенија – решавање во група, и други околности за кои одлучува комисијата за натпревари), можно е да се изврши промена на начинот на бодување, ранг листата и екипите.
 • Чесноста и доличното однесување на натпреварувачите во текот на целиот циклус, може позитивно да влијае на мислењето на Комисијата. Обратното може да предизвика отстранување од ранг листа, отстранување од екипа или отстранување од циклусот на натпревари.
  За нечесно однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, решавање на задача за друг, презентирање на туѓо решение како свое, каков било обид за изигрување на системот (во своја корист или туѓа штета, на пример).
  За недолично однесување ќе се смета, но не е ограничено на тоа, нарушување на редот за време на натпреварот (од пристигнување на местото на натпреварот, до конечно напуштање на истото), општоприфатено недолично однесување во градот – домаќин на натпреварот, недолични електронски и/или директни коментари кон сите чинители во системот на натпреварите (останатите натпреварувачи, спроведувачите на натпреварите, претставниците на спонзорите, …).

Конечни резултати и листа на поканети учесници за учество на интернационалните натпревари 2013

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2013 Read More »