Меѓународни

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2024

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ИОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Софија Велковска

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на БОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Јован Михов
замена: Леонид Цуклев, Атина Рувинова, Јована Трифуноска, Никола Стојковски, Владимир Грчев

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕЈОИ/ЈБОИ 2024:
Никола Стојковски
Владимир Грчев
Марко Кренков
Бисера Илиева

Натпреварувачки што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕГОИ 2024:
Атина Рувинова
Јована Трифуноска
Сара Стефановска
Антонела Владева

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2024 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2023

VI Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2022), 19.09. – 25.09.2022, Киев, Украина (онлајн)

XV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2022)

XXIX Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2022)

II Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2022), 16.10. – 23.10.2022, Анталија, Турција

XXXIV Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2022), 07.08. – 14.08.2022, Индонезија

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2023 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2022

VI Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2022), 19.09. – 25.09.2022, Киев, Украина (онлајн)

XV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2022)

XXIX Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2022)

II Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2022), 16.10. – 23.10.2022, Анталија, Турција

XXXIV Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2022), 07.08. – 14.08.2022, Индонезија

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2022 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2021

V Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2021) и XIV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2021), 24.08. – 28.08.2021, Романија (онлајн)

XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2021) (се одржува во рамки на XIII Интернационален есенски турнир во програмирање IATI 2021), 24.11. – 29.11.2021, Шумен, Бугарија (онлајн)

I Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2021), 13.06. – 19.06.2021, Цирих, Швајцарија (онлајн)

XXXIII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2021), 19.06. – 25.06.2021, Сингапур (онлајн)

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕЈОИ 2021 / ЈБОИ 2021 (во азбучен редослед):

1. Давид Каранфилов

2. Јован Михов

3. Јована Трифуноска

4. Сара Стефановска

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕОИД 2021 (во азбучен редослед):

1. Атина Рувинова

2. Кристина Тасева

3. Сара Стефановска

4. Софија Велковска

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ИОИ 2021 / БОИ 2021 (во азбучен редослед):

1. Андреј Шекеров

2. Благојче Павлески

3. Марко Таневски

4. Тео Китановски

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2021 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2020

XIV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2020), Никозија, Кипар (откажана заради пандемијата!)

IV Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2020), 02.09. – 06.09.2020, Тбилиси, Грузија (онлајн)

XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2020), Словенија (откажана заради пандемијата!)

XXXII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2020), 13.09. – 19.09.2020, Сингапур (онлајн)

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2020 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2019

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2019 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2018

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2018 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2017

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2017 Read More »

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2016

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2016 Read More »