Меѓународни натпревари

 

МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2024

VIII Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2024), 16.08. – 22.08.2024, Кишинев, Молдавија

XVII Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2024)

XXXI Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2024)

IV Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2024), 21.07 – 27.07.2024, Велдховен, Холандија

XXXVI Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2024), 01.09. – 09.09.2024, Александрија, Египет

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ИОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Софија Велковска

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на БОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Јован Михов
замена: Леонид Цуклев, Атина Рувинова, Јована Трифуноска, Никола Стојковски, Владимир Грчев

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕЈОИ/ЈБОИ 2024:
Никола Стојковски
Владимир Грчев
Марко Кренков
Бисера Илиева

Натпреварувачки што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕГОИ 2024:
Атина Рувинова
Јована Трифуноска
Сара Стефановска
Антонела Владева