МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2016

Конечни резултати и листа на поканети учесници за учество на интернационалните натпревари 2016

XXVIII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ), 12.08.2016 – 19.08.2016, Казањ, Русија

XXIV Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ), 27.06.2016 – 02.07.2016, Никозија, Кипар