МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2020

XIV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2020), Никозија, Кипар (откажана заради пандемијата!)

IV Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2020), 02.09. – 06.09.2020, Тбилиси, Грузија (онлајн)

XXVIII Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2020), Словенија (откажана заради пандемијата!)

XXXII Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2020), 13.09. – 19.09.2020, Сингапур (онлајн)