МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2024

 

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ИОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Софија Велковска

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на БОИ 2024:
Благој Рујаноски Стојановски
Дамјан Давков
Виктор Максимоски
Јован Михов
замена: Леонид Цуклев, Атина Рувинова, Јована Трифуноска, Никола Стојковски, Владимир Грчев

Натпреварувачи што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕЈОИ/ЈБОИ 2024:
Никола Стојковски
Владимир Грчев
Марко Кренков
Бисера Илиева

Натпреварувачки што се квалификуваа во тимот на Македонија за учество на ЕГОИ 2024:
Атина Рувинова
Јована Трифуноска
Сара Стефановска
Антонела Владева