МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2023

VI Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2022), 19.09. – 25.09.2022, Киев, Украина (онлајн)

XV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2022)

XXIX Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2022)

II Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2022), 16.10. – 23.10.2022, Анталија, Турција

XXXIV Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2022), 07.08. – 14.08.2022, Индонезија