Македонска Олимпијада

Македонска (јуниорска) Олимпијада по информатика 2024, 16-17.4

Конечна листа на учесници поканети на М(Ј)ОИ

Секој ученик на листата има условна покана, која ќе се активира ако најдоцна до 22.4.2023 ученикот има решено на mendo.mk во делот Тренинг барем 180 задачи за учество на МЈОИ, односно 240 задачи за учество на МОИ.

ЗИМ за поканетите учесници во следните викенди ќе организира подготовки за олимпијада. Сите поканети ученици од МОИ и МЈОИ, кои сакаат да ги следат подготовките, треба да дојдат на првите подготовки на 2.4.2023 во Нетавил во 10:00 часот. Учеството на подготовките не е задолжително, но е препорачано.
 
Вторите подготовки се реализираат на 9.4.2023 (недела) во Нетавил во 10:00 часот.
 
Третите подготовки се реализираат на 23.4.2023 (недела) во Нетавил во 10:00 часот.