Државни натпревари

XXXV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 22-24.03.2024

Државниот натпревар ќе се одржи на 23.3. Сите учесници треба да пристигнат на ФИНКИ (зграда на ТМФ) до 10:00.

Агенда за државниот натпревар

Листа на поканети учесници на Државен натпревар 2024 (Надворешен линк)

Распоред на учениците по простории ФИНКИ

Распоред на учениците по простории СЕМОС

Конечни резултати од Државниот натпревар 2024 (Надворешен линк)

Поминати натпревари