Здружение на информатичари на Македонија​

Здружение на информатичари на Македонија​

Здружение на информатичари на Македонија​

За здружението

Граѓаните се здружуваат во Здружение на информатичарите на Македонија заради вршење дејности и активности со цел за негување, популаризација и унапредување на информатиката и нејзината примена, подобрување на својот статус и статусот на информатиката во општеството, како и задоволување на потребите од стручни лица и стручна помош во институциите и организациите во државата.

Новости