Општински и регионални натпревари

XXXII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 09.03.2024

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување (Надворешен линк)

Конечни резултати од регионалниот натпревар (Надворешен линк)

Листа на поканети учесници на државен натпревар (Надворешен линк)

Регионалниот натпревар се одржа на 09.03.2024 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржа во регионите според листата подолу. Менторите беа вклучени во спроведувањето на натпреварот како тестатори.

Распоред на учениците по простории за Скопскиот регион

Регион/ институција – домаќинКонтакт наставникПотпис – записник
Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com

Благородна Лазова

Анкица Стеваноска Јанческа

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет

Емил Станков
emil.stankov@gmail.com

Миле Јованов

Емил Станков

Струмица
СОУ„Јане Сандански“
Славица Милева Ефтимова
meslavica@yahoo.com

Славица Милева Ефтимова

Емилија Камчева

Струга
ПСУ „Јахја Кемал“
Мухамед Шеј
muhamed.shej@ykc.edu.mk

Мухамед Шеј

Ѓоко Доревски

 Регион/ институција – домаќинБитола
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“
 Контакт наставникАндреја Ралевски
ralevskiandreja@gmail.com
 Потпис – записник

Гоце Димески

Анкица Стеваноска Јанческа

 Регион/ институција – домаќинКавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
 Контакт наставникЗоран Милевски
milevskiz@gmail.com
 Потпис – записник

Зоран Милевски

Богомил Марков

 Регион/ институција – домаќин

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет/Семос едукација

 Контакт наставникЕмил Станков
emil.stankov@gmail.com
 Потпис – записник

Миле Јованов

Емил Станков

Прелиминарните резултати беа објавени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори можеа да се поднесат до понеделник, 11.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. (Пред поднесување на приговор, менторите задолжително се потсетатуваат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори секогаш ќе бидат отфрлени и санкционирани.)

Листа на учесници е објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот. Барање за промени можеа да бидат поднесени на е-адресата natprevar AT cs.org.mk до 06.03, и барањето за секој ученик треба да биде придружено со уплата од 1000 ден. како казна за погрешни податоци, уплатени на истиот начин како за приватно учество.
 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

Поминати натпревари