Општински и регионални натпревари

XXXII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 09.03.2024

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државен натпревар

Регионалниот натпревар ќе се одржи на 09.03.2024 со почеток во 12:00 часот.

 
Регион/ институција – домаќинКонтакт наставникПотпис – записник
Битола
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“
Андреја Ралевски
ralevskiandreja@gmail.com

Гоце Димески

Анкица Стеваноска Јанческа

Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com

Зоран Милевски

Богомил Марков

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет/Семос едукација

Емил Станков
emil.stankov@gmail.com

Миле Јованов

Емил Станков

 Регион/ институција – домаќинБитола
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“
 Контакт наставникАндреја Ралевски
ralevskiandreja@gmail.com
 Потпис – записник

Гоце Димески

Анкица Стеваноска Јанческа

 Регион/ институција – домаќинКавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
 Контакт наставникЗоран Милевски
milevskiz@gmail.com
 Потпис – записник

Зоран Милевски

Богомил Марков

 Регион/ институција – домаќин

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет/Семос едукација

 Контакт наставникЕмил Станков
emil.stankov@gmail.com
 Потпис – записник

Миле Јованов

Емил Станков

Прелиминарните резултати беа објавени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори можеа да се поднесат до понеделник, 13.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. (Пред поднесување на приговор, менторите задолжително се потсетатуваат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори секогаш ќе бидат отфрлени и санкционирани.)

Листа на учесници беше објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот.
 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

Поминати натпревари