Општински и Регионален

XXXII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 09.03.2024

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државен натпревар

Регионалниот натпревар ќе се одржи на 09.03.2024 со почеток во 12:00 часот.

 

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државен натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 11.03.2023 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржа во регионите според листата подолу. Дел од менторите се вклучија во спроведувањето на натпреварот како тестатори.

Распоред на учениците по простории за Скопскиот регион

Регион/ институција – домаќинКонтакт наставникПотпис – записник
Битола
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“
Андреја Ралевски
ralevskiandreja@gmail.com

Гоце Димески

Анкица Стеваноска Јанческа

Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com

Зоран Милевски

Богомил Марков

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет/Семос едукација

Емил Станков
emil.stankov@gmail.com

Миле Јованов

Емил Станков

Прелиминарните резултати беа објавени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори можеа да се поднесат до понеделник, 13.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. (Пред поднесување на приговор, менторите задолжително се потсетатуваат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори секогаш ќе бидат отфрлени и санкционирани.)

Листа на учесници беше објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот.
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

XXXII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 09.03.2024 Read More »

XXXI РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 11.03.2023

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државен натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 11.03.2023 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржа во регионите според листата подолу. Дел од менторите се вклучија во спроведувањето на натпреварот како тестатори.

Распоред на учениците по простории за Скопскиот регион

Регион/ институција – домаќин Контакт наставник Потпис – записник
Битола
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“
Андреја Ралевски
ralevskiandreja@gmail.com

Гоце Димески

Анкица Стеваноска Јанческа

Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com

Зоран Милевски

Богомил Марков

Скопје

ФИНКИ– простории на Технолошко-металуршки факултет/Семос едукација

Емил Станков
emil.stankov@gmail.com

Миле Јованов

Емил Станков

Прелиминарните резултати беа објавени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори можеа да се поднесат до понеделник, 13.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. (Пред поднесување на приговор, менторите задолжително се потсетатуваат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори секогаш ќе бидат отфрлени и санкционирани.)

Листа на учесници беше објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот.
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

XXXI РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 11.03.2023 Read More »

XXX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 05.03.2022

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржува на 05.03.2022 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржува на повеќе места, заради запазување на правилата наметнати од актуелната пандемија. Детална листа на места, и одговорни наставници за запазување на регуларноста на натпреварот се дадени во табелата подолу. Контакт наставникот и наставниците во „потпис – записник“ се должни на крај на натпреварот да го потпишат записникот во нивниот регион. Сите ментори се должни да се вклучат во спроведувањето на натпреварот како тестатори.

Распоред на учениците по простории за Скопскиот регион (Семос ЕдукацијаЈахја Кемал)

Регион/ институција – домаќинКонтакт наставникПотпис – записник
Гостивар
ОСТУ „Гостивар“
Полина Божиновска
polinaboz@gmail.com
Атиџе Идризи
Љубиша Кундески
Кавадарци
СОУ Гим. „Добри Даскалов“
Зоран Милевски
milevskiz@gmail.com
Марија Колевска
Тања Трајкова
Куманово
СОУ Гимназија “Гоце Делчев”
Јасмина Денковска
denkovska_jasmina@yahoo.com
Марија Смиљков
Бобан Поповски
Прилеп
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“
Анета Стојческа
anetastojceska@hotmail.com
Гоце Димески
Летка Дојкоска
Струга
СОУ „Др. Ибрахим Темо“
Славица Секулоска
slavicasekuloska@yahoo.com
Викторија Попоска
Бобан Гавриловски
Струмица
СОУ „Јане Сандански“
Славица Милева Ефтимова
meslavica@yahoo.com
Ивана Димовска
Борче Алексов
Штип
СОУ Гим.„Славчо Стојменски“
Јулија Андова
julijaandova@yahoo.com
Елизабета Стојилкова
Дарко Даме Тасевски
СК – Јахја Кемал
ПСУ „Јахја Кемал“
Селсебил Караагач
selsebil.karaagac@ykc.edu.mk
Анѓелка Андрески
Пранвера Џафери
Јелена Арсовска
Влатко Спасев
СК – Семос Ед.
Семос Едукација
Елена Столевска
elena.stolevska@semos.com.mk
Ирина Иванова
Биљана Тримческа
Билјана Крстиќ
Елена Ристеска
Маја Станковска
Валентина Манеска-Аниќ

Прелиминарните резултати ќе бидат дадени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори може да се поднесат до понеделник, 7.3 до 13:00 на е-адресата natprevar AT cs.org.mk. Пред поднесување на приговор, менторите задолжително да се потсетат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори ќе бидат отфрлени и санкционирани.

Листа на учесници ќе биде објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.  Доколку е згрешено корисничкото име натпреварувачот нема да има можност да учествува на натпреварот.
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

XXX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 05.03.2022 Read More »

XXIX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 06.03.2021

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржa на 06.03.2021 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот се одржa на повеќе места, заради запазување на правилата наметнати од актуелната пандемија. Детална листа на места, и одговорни наставници за запазување на регуларноста на натпреварот и потпишување на записникот е дадена тука.

Прелиминарните резултати се дадени на mendo.mk, кај соодветниот натпревар. Приговори може да се поднесат до понеделник, 8.3 до 13:00 на е-адресата natprevar@cs.org.mk. Пред поднесување на приговор, менторите задолжително да се потсетат на правилата за поднесување приговор и насоките за што всушност е можно да се поднесе приговор. Неосновани приговори ќе бидат отфрлени и санкционирани.

Листа на учесници е објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.

Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

XXIX РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 06.03.2021 Read More »

XXVIII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 07.03.2020

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечна листа на учесници на регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржa на 7.03.2020 со почеток во 12:00 часот.

Истиот се одржa во 4 региона: 

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет (Домаќини на натпреварот: ФИНКИ и Гимназија „Орце Николов“- Скопје).

Регион 2: Кавадарци, простории на Гимназија „Добри Даскалов“

Регион 3: Струга, простории на ПСУ „Јахја Кемал“

Регион 4: Струмица, простории на СОУ Гимназија „Јане Сандански“ 

 
Листа на учесници е објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.
 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXVIII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 07.03.2020 Read More »

XXVII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 10.03.2019

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржa на 10.03.2019 со почеток во 12:00 часот.

Истиот се одржa во 4 региона: 

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет (Домаќини на натпреварот: ФИНКИ и Гимназија „Орце Николов“- Скопје).

Регион 2: Струга, простории на ПСУ „Јахја Кемал“

Регион 3: Струмица, простории на СОУ „Никола Карев“

Регион 4: Кавадарци, простории на Гимназија „Добри Даскалов“ 

 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXVII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 10.03.2019 Read More »

XXVI РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 11.03.2018

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 11.03.2018 со почеток во 12:30 часот.

Истиот се одржа во 3 региона: 

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет.

Регион 2: Струга, простории на ПСУ „Јахја Кемал“

Регион 3: Струмица, простории на ПСУ „Јахја Кемал“

 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXVI РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 11.03.2018 Read More »

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 04.03.2017

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 04.03.2017 со почеток во 12:30 часот.

Истиот се одржа во два региона.

Регион 1: Скопје.   Домаќини: Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и СУГС Гимназија „Раде Јовчевски – Корчагин“, Скопје.

Регион 2: Струмица.   Домаќин: СОУ „Никола Карев“, Струмица.

Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 04.03.2017 Read More »

XXIV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 28.02.2016

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 28.02. со почеток во 12:00 часот.

Истиот се одржа во 4 региона:

Регион 1: Скопје.  Домаќини: Факулет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и Гимназија „Орце Николов“, Скопје.

Регион 2: Охрид.  Домаќин: ОСУ Гимназија „Св. Климент Охридски“, Охрид.

Регион 3: Струмица.  Домаќини: ПСУ „Јахја Кемал“ и СОУ „Јане Сандански“, Струмица.

Регион 4: Крива Паланка. Домаќин: СОУ „Ѓорче Петров“, Крива Паланка.

 

Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXIV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 28.02.2016 Read More »

XXIII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 01.03.2015

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 01.03. со почеток во 11:30 часот.

Истиот се одржа во 3 региона: 

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет.

Регион 2: Прилеп, простории на Економскиот факултет.

Регион 3: Струмица, просториите на средните училишта „Јахја Кемал“ и „Јане Сандански“.

 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.

XXIII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 01.03.2015 Read More »