XXIV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 28.02.2016

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 28.02. со почеток во 12:00 часот.

Истиот се одржа во 4 региона:

Регион 1: Скопје.  Домаќини: Факулет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и Гимназија „Орце Николов“, Скопје.

Регион 2: Охрид.  Домаќин: ОСУ Гимназија „Св. Климент Охридски“, Охрид.

Регион 3: Струмица.  Домаќини: ПСУ „Јахја Кемал“ и СОУ „Јане Сандански“, Струмица.

Регион 4: Крива Паланка. Домаќин: СОУ „Ѓорче Петров“, Крива Паланка.

 

Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.