XXIII РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР 01.03.2015

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар

Регионалниот натпревар се одржа на 01.03. со почеток во 11:30 часот.

Истиот се одржа во 3 региона: 

Регион 1. Скопје, простории на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет.

Регион 2: Прилеп, простории на Економскиот факултет.

Регион 3: Струмица, просториите на средните училишта „Јахја Кемал“ и „Јане Сандански“.

 
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар.