Државен

XXIV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА 30-31.03.2013

Државниот натпревар се одржа во просториите на ФИНКИ сместени на Технолошко-металуршкиот факултет, и во просториите на „Семос едукација“ во Скопје.
 
Учествуваа вкупно 113 натпреварувачи, од кои 23 во напредна група, 70 во основна група и 20 во почетничка група.
 
Спонзори на натпреварот беа ФИНКИ„Семос едукација“ и ИНФОСОФТ.

XXIII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА 27 – 29.04.2012

Натпреварот се одржа во просториите на ФИНКИ сместени на Природно-математички факултет и во „Семос Едукација“ во Скопје.

Учествуваа вкупно 96 натпреварувачи, од кои 16 во напредна група, 48 во основна група и 32 во почетничка група.

Спонзори на наградите беа Стопанска БанкаАлкалоид и Ројал Хаус.

XXII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 13-14.05 (ЗА ПОЧЕТНИЧКА ГРУПА И ОЛИМПИСКА ГРУПА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ)

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

 Агенда за државен натпревар 2011 – почетничка група

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ ЗА ПОКАНЕТИТЕ УЧЕСНИЦИ:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор – претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 10.05 дo 18:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и корисничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар, на нивно барање, ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2011

XXII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 02-03.04 (ЗА ОСНОВНА И НАПРЕДНА ГРУПА)

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

Агенда на државниот натпревар 2011 – основна и напредна група

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ ЗА ПОКАНЕТИТЕ УЧЕСНИЦИ:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор – претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 30.03 дo 14:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и коринсничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2011

XXI ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 17 – 18.04.2010

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

Агенда на државниот натпревар 2010

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ ЗА ПОКАНЕТИТЕ УЧЕСНИЦИ:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор – претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 30.03 дo 14:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и коринсничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2010

XX ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 25 – 26.04.2009

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Поканети учесници на државен натпревар 2009

Агенда на државниот натпревар 2009

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ ЗА ПОКАНЕТИТЕ УЧЕСНИЦИ

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор – претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 07.04. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и идентификатор.
  • Натпреварувачите за да можат да учествуваат на натпреварот се должни до 22.04 на сајтот http://www.z-trening.com да си отворат своја сметка и да решат НАЈМАЛКУ 10, 15 и 25 задачи соодветно за почетничка, основна и напредна група, по свој избор. На 22.04 ќе биде направена проверка за бројот на решени задачи за секој поканет ученик на државниот натпревар.

Миле Јованов ,
Комисија за натпревари 2009