XXV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА 22-23.03.2014

Агенда за Државниот натпревар 2014

Прелиминарна листа на поканети учесници на Државен натпревар 2014

Конечна листа на учесници на Државен натпревар 2014

Важно соопштение за Државниот натпревар 2014

Конечни резултати од Државниот натпревар 2014