XXVI ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 28.03.2015

XXVI Државен натпревар по информатика се одржа на 28.03.2015, во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.