XXVII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 25-27.03.2016

Агенда на Државниот натпревар 2016

Листа на поканети учесници на Државниот натпревар 2016

Конечни резултати од Државниот натпревар 2016