XXIV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА 30-31.03.2013

Државниот натпревар се одржа во просториите на ФИНКИ сместени на Технолошко-металуршкиот факултет, и во просториите на „Семос едукација“ во Скопје.
 
Учествуваа вкупно 113 натпреварувачи, од кои 23 во напредна група, 70 во основна група и 20 во почетничка група.
 
Спонзори на натпреварот беа ФИНКИ„Семос едукација“ и ИНФОСОФТ.