XXII ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР, 13-14.05 (ЗА ПОЧЕТНИЧКА ГРУПА И ОЛИМПИСКА ГРУПА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ)

НАТПРЕВАРОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА:

 Агенда за државен натпревар 2011 – почетничка група

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ ЗА ПОКАНЕТИТЕ УЧЕСНИЦИ:

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор – претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 10.05 дo 18:00 часот. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и корисничко име.
  • Менторите кои ќе достават пријави за учесници на Државниот натпревар, на нивно барање, ќе добијат повратна покана (до училиштето) за учество на Државниот натпревар (најдоцна 24 часа по доставувањето на е-пораката за пријава).

Комисија за натпревари 2011