XXXV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 23.03.2024

Агенда за државниот натпревар

Листа на поканети учесници на Државен натпревар 2024

Конечни резултати од Државниот натпревар 2024