XXXIV ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 25.03.2023

Агенда за државниот натпревар

Листа на поканети учесници на Државен натпревар 2023

Конечни резултати од Државниот натпревар 2023