Информации со списоци

АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2009

15. мај 2009 год. (петок)
до 10:20 Пристигнување на учесниците во СОУ “Славчо Стојменски“, Штип
10:25 – 10:55 Официјално отворање на натпреварот
10:55 – 11:05 Сместување на натпреварувачите во просториите за натпреварување
11:05 – 16:05 Тек на натпреварот
16:15 – 16:45 Ручек
17:00 – 17:20 Објавување резултати и разгледување на евентуални приговори
17:40 – 18:10 Објавување на конечни резултати, доделување на медали
18:10 – Сместување на учениците за спиење
16. мај 2009 год. (сабота)
Слободен ден за разгледување на градот

ПОКАНЕТИ И ПОТВРДЕНИ УЧЕСНИЦИ НА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА 2009

ПрезимеИмеУчилиштеГрадГодинаГрупа
Крајевски Јован ОУ “Григор Прличев” Скопје VIII одд. почетничка
Гешоски Игор СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп IV основна
Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” Скопје III основна
Богоевски Христијан ПСУ “Јахја Кемал” Скопје I основна
Бојчевски Александар СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” Тетово IV основна
Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна
Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна
Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна
Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна
Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна
Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” Скопје III напредна
Талимџиоски Филип СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп III напредна
Јанчески Ѓорѓи СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II напредна
Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје III напредна
Мартиновски Стефан СОУ “Гимназија Кочо Рацин” Велес IV напредна
Спасовски Даниел СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна
Ампов Марио СУГС “Георги Димитров” Скопје II напредна
Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” Скопје IV напредна
Доцевски Марко СОУ Гимназија “Гоце Делчев” Куманово IV напредна
Попов Аргир СОУ “Јосиф Јосифовски” Гевгелија IV напредна
Бојковски Александар СОУ Гимназија “Гоце Делчев” Куманово IV напредна

РЕЗУЛТАТИ ОД МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2009

РангПрезимеИмеУчилиштеВкупноMrezaOvciRNAОсвоен медал
1 Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 17 7 9 1

златен медал

2 Talimdzioski Filip СОУ “Мирче Ацев” 15 5 3 7

златен медал

3 Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” 14 4 10 0

сребрен медал

4 Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” 14 0 9 5

сребрен медал

5 Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 14 4 9 1

сребрен медал

6 Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” 12 0 10 2

бронзен медал

7 Ampov Mario “Георги Димитров” 11 6 5 0

бронзен медал

8 Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 11 1 10 0

бронзен медал

9 Janceski Gorgi СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 11 1 9 1

бронзен медал

10 Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” 11 7 4 0

бронзен медал

11 Bogoevski Hristijan ПСУ “Јахја Кемал” 10 0 10 0

бронзен медал

12 Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” 4 0 0 4
13 Spasovski Daniel СОУ “Славчо Стојменски” 3 0 3 0
14 Мартиновски Стефан УСО “Кочо Рацин” 3 1 0 2
15 Maznikar Denis …други 2 1 0 1
16 Бојковски Александар УСО “Гоце Делчев” 1 0 0 1
17 Бојчевски Александар УСО “Кирил Пејчиновиќ” 1 0 0 1
18 Станојевиќ Слободан УСО “Кирил Пејчиновиќ” 0 0 0 0
19 Maznikar Mirza СОУ “Славчо Стојменски” 0 0 0 0
20 Доцевски Марко УСО “Гоце Делчев” 0 0 0 0
21 Крајевски Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 0 0 0 0
22 Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 0 0 0 0

РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР 2009

ПрезимеИмеУчилиштеГрадГодинаГрупа%Освоени поениОсвоено
Крајевски Јован ОУ “Григор Прличев” Скопје VIII одд. почетничка 100,0 400 диплома прво место
Божиновски Стевица ПСУ “Јахја Кемал” Скопје II почетничка 64,0 256 диплома второ место
Спировски Кристијан СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп III почетничка 49,5 198 диплома трето место
Балабурски Петар ПСУ “Јахја Кемал” Скопје II почетничка 37,0 148 пофалба успешно учество
Колев Томислав СОУ “Славчо Стојменски” Штип I почетничка 21,0 84 пофалба учество
Фејзулаху Флорент ПСУ “Јахја Кемал” Скопје I почетничка 19,0 76 пофалба учество
Индов Теодор ПСУ “Јахја Кемал” Скопје I почетничка 14,5 58 пофалба учество
Манолев Божин СОУ “Гоце Делчев” Валандово III почетничка 12,0 48 пофалба учество
Џамбазовска Сандра СОУ “Славчо Стојменски” Штип I почетничка 0 пофалба учество
Гешоски Игор СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп IV основна 71,3 428 диплома прва награда
Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” Скопје III основна 66,7 400 диплома прва награда
Богоевски Христијан ПСУ “Јахја Кемал” Скопје I основна 62,8 377 диплома втора награда
Бојчевски Александар СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” Тетово IV основна 57,7 346 диплома втора награда
Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна 49,7 298 диплома трета награда
Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна 46,2 277 диплома трета награда
Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна 43,3 260 диплома трета награда
Мазникар Денис ОУ “Тошо Арсов” Штип VII одд. основна 36,7 220 пофалба успешно учество
Тренчев Гоце СОУ “Коста Сусинов” Радовиш III основна 35,8 215 пофалба успешно учество
Димитровски Стојан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II основна 32,8 197 пофалба успешно учество
Мицев Кирил СОУ “Славчо Стојменски” Штип II основна 30,0 180 пофалба успешно учество
Станојевиќ Слободан СОУГ “Кирил Пејчиновиќ” Тетово IV основна 29,7 178 пофалба успешно учество
Чучурски Виктор СОТУ “Ѓорѓи Наумов” Битола III основна 23,3 140 пофалба учество
Мазникар Мирза СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV основна 23,0 138 пофалба учество
Теов Бојан СОУ “Гимназија Кочо Рацин” Велес III основна 20,8 125 пофалба учество
Цветков Кирил СОУ “Митко Пенџуклиски” Кратово III основна 16,7 100 пофалба учество
Тодоровски Христијан СУГС Гимназија “Орце Николов” Скопје II основна 14,5 87 пофалба учество
Цветков Горан УСО “Никола Карев” Струмица III основна 9,3 56 пофалба учество
Дрангова Бојана СОУ “Коле Нехтенин” Штип II основна 2,3 14 пофалба учество
Ѓоргиев Ѓорги УСО “Никола Карев” Струмица III основна 0,0 0 пофалба учество
Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна 90,9 818 диплома прва награда
Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна 86,3 777 диплома прва награда
Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” Скопје III напредна 86,3 777 диплома прва награда
Талимџиоски Филип СОУ Гимназија “Мирче Ацев” Прилеп III напредна 79,9 719 диплома втора награда
Јанчески Ѓорѓи СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје II напредна 63,6 572 диплома трета награда
Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” Скопје III напредна 61,1 550 диплома трета награда
Мартиновски Стефан СОУ “Гимназија Кочо Рацин” Велес IV напредна 50,7 456 диплома трета награда
Спасовски Даниел СОУ “Славчо Стојменски” Штип IV напредна 48,8 439 диплома трета награда
Ампов Марио СУГС “Георги Димитров” Скопје II напредна 41,6 374 пофалба успешно учество
Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” Скопје IV напредна 38,3 345 пофалба успешно учество
Доцевски Марко СОУ Гимназија “Гоце Делчев” Куманово IV напредна 35,1 316 пофалба успешно учество
Попов Аргир СОУ “Јосиф Јосифовски” Гевгелија IV напредна 31,9 287 пофалба успешно учество
Лазаров Александар СОУ “Коле Нехтенин” Штип III напредна 23,2 209 пофалба учество
Наумчески Небојша О.С.Т.У. „Гостивар“ Гостивар III напредна 22,2 200 пофалба учество
Бојковски Александар СОУ Гимназија “Гоце Делчев” Куманово IV напредна 19,7 177 пофалба учество

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР 2009

РангПрезимеИмеУчилиште%ВкупноОсвоеноГрупа
1 Божиноски Стевица ПСУ “Јахја Кемал” 100 100 диплома прво место почетничка
2 Balaburski Petar ПСУ “Јахја Кемал” 100 100 диплома прво место почетничка
3 Крајевски Јован 100 100 диплома прво место почетничка
4 Furnadziski Nikola ПСУ “Јахја Кемал” 91 91 диплома второ место почетничка
5 Колев Томислав СОУ “Славчо Стојменски” 82 82 диплома второ место почетничка
6 Spirovski Kristijan СОУ “Мирче Ацев” 76 76 диплома трето место почетничка
7 Indov Teo ПСУ “Јахја Кемал” 70 70 диплома трето место почетничка
8 Fejzullahu Florent ПСУ “Јахја Кемал” 43 43 пофалница успешно учество почетничка
9 Тахир Селен УСО “Гоце Делчев” 27 27 пофалница успешно учество почетничка
10 Манолев Божин УСО “Гоце Делчев” 27 27 пофалница успешно учество почетничка
12 Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” 100 170 диплома прво место основна
13 Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 100 170 диплома прво место основна
14 Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 89,41 152 диплома второ место основна
15 Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 89,41 152 диплома второ место основна
16 Ѓоргиев Ѓорги УСО “Никола Карев” 89,41 152 диплома второ место основна
17 Bogoevski Hristijan ПСУ “Јахја Кемал” 89,41 152 диплома второ место основна
18 Цветков Кирил СОУ “Митко Пенџуклиски” 89,41 152 диплома второ место основна
19 Димитровски Стојан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 80 136 диплома трето место основна
20 Мечкарски Зоран СОУ “Славчо Стојменски” 75,29 128 диплома трето место основна
21 Гешоски Игор СОУ “Мирче Ацев” 74,71 127 диплома трето место основна
22 Мијоски Димитриј СОУ “Мирче Ацев” 68,82 117 диплома трето место основна
23 Maznikar Mirza СОУ “Славчо Стојменски” 68,82 117 диплома трето место основна
24 Chuchurski Viktor ДСУ “Ѓорѓи Наумов” 48,24 82 пофалница успешно учество основна
25 Цветков Горан УСО “Никола Карев” 48,24 82 пофалница успешно учество основна
26 Maznikar Denis 44,12 75 пофалница успешно учество основна
27 Бојчевски Александар УСО “Кирил Пејчиновиќ” 41,76 71 пофалница успешно учество основна
28 Павлов Ѓорги ПСУ “Јахја Кемал” 41,18 70 пофалница успешно учество основна
29 Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 34,12 58 пофалница учество основна
30 Дрангова Бојана ЕМУЦ “Коле Нехтенин” 27,65 47 пофалница учество основна
31 Micev Kiril СОУ “Славчо Стојменски” 24,71 42 пофалница учество основна
32 Тодоровски Христијан СУГС “Орце Николов” 23,53 40 пофалница учество основна
33 Тренчев Гоце ДСУ “Коста Сусинов” 23,53 40 пофалница учество основна
34 tekesan Bunyamin ПСУ “Јахја Кемал” 23,53 40 пофалница учество основна
35 Теов Бојан УСО “Кочо Рацин” 23,53 40 пофалница учество основна
36 Станојевиќ Слободан УСО “Кирил Пејчиновиќ” 18,24 31 пофалница учество основна
37 Talimdzioski Filip СОУ “Мирче Ацев” 100 270 диплома прво место напредна
38 Janceski Gorgi СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 67,41 182 диплома второ место напредна
39 Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” 67,41 182 диплома второ место напредна
40 Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” 59,26 160 диплома трето место напредна
41 Наумчески Небојша УСО “Злате Малакоски” 59,26 160 диплома трето место напредна
42 Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” 59,26 160 диплома трето место напредна
43 Мартиновски Стефан УСО “Кочо Рацин” 56,67 153 диплома трето место напредна
44 Доцевски Марко УСО “Гоце Делчев” 56,67 153 диплома трето место напредна
45 Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” 46,67 126 пофалница успешно учество напредна
46 Ampov Mario Дрвопрер.Учил. “Георги Димитров” 38,52 104 пофалница успешно учество Напредна
47 Попов Аргир УСО “Јосиф Јосифовски” 30,74 83 пофалница успешно учество Напредна
48 Лазаров Александар ЕМУЦ “Коле Нехтенин” 21,85 59 пофалница учество Напредна
49 Elezovikj Irhad ПСУ “Јахја Кемал” 21,85 59 пофалница учество Напредна
50 Бојковски Александар УСО “Гоце Делчев” 17,41 47 пофалница учество Напредна
51 Spasovski Daniel СОУ “Славчо Стојменски” 10 27 пофалница учество Напредна