АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2012

Програма на XXIII Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2012

НатпреварувачиМентори
28. април 2012 год.(сабота)
до 10:00 Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ), простории на ФИНКИ
10:00 – 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар – ФИНКИ
10:15 – 10:35

Официјално отворање на натпреварот

Информатички амфитеатар – ФИНКИ

10:35 – 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда на приземје (простории Л8, Л11, Л14 и Л17) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:15 – 13:15 Работилница – „Зошто треба да има програмирање во новите наставни програми по информатика“
во просторија 161 – прв спрат
11:15 – 14:45 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда и во лабораториите на СЕМОС едукација
13:15 – 14:45 Ручек
15:05 – 15:45

Ручек

– бифе Мерџан (горна зграда, подрум)

15:50 – 16:20 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во просторија 148
16:25 Објавување на резултати
во просторија 148
16:30 – 16:40 Поднесување на приговори
пред просторија 147
16:40 – 17:00 Разгледување на приговорите
во просторија 147
17:05 – 17:20 Сместување на учесниците од другите градови кои не биле сместени претходниот ден
во просторија 148
19:00 – Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 – Свечена вечера
29. април 2012 год. (недела)
12:00 – 13:00

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатар на ФИНКИ во Технолошко-металуршкиот факултет

* Денот 27.04 (петок) е ден за сместување на учениците од другите градови кои тогаш ќе пристигнат во Скопје. Пристигнувањето може да биде во периодот 12:00 – 18:00 во просториите на ФИНКИ кои се наоѓаат во ткн. долна зграда на ПМФ („Хемиски факултет“). Менторите на сите ученици кои ќе пристигнуваат во петок треба да го најават приближното време на пристигнување, со цел да се обезбеди брзо сместување.