АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2011 – ОСНОВНА И НАПРЕДНА ГРУПА

                                                                                     Програма на XXII Државен натпревар по информатика,
                                                                                              Институт за Информатика, ПМФ – Скопје 2011
Натпреварувачи Ментори
02. април 2011 год.(сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ), Институт за Информатика (ИИ)

10:00 – 10:15 Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ИИ
10:15 – 10:35 Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ИИ
10:35 – 11:00 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
– во лабораториите на ИИ во долната зграда на приземје (простории Л8, Л11, Л14 и Л17)
11:15 – 13:15 Работилница – „Промени во системот за натпревари во согласност со новите програми по информатика“
– во просторија 161 – прв кат
11:00 – 14:45 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ИИ во долната зграда
13:15 – 14:45 Слободно време
15:05 – 15:45 Ручек – бифе Мерџан (горна зграда, подрум)
15:50 – 16:20 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици
– во просторија 148
16:15 Видео – евалуација на решенијата
– во просторија 148
16:35 – 16:45 Поднесување на приговори
– пред просторија 147
16:45 – 17:05 Разгледување на приговорите
– во просторија 147
17:05 – 17:20 Сместување на учесниците од другите градови
– во просторија 148
19:00 – Слободна вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 – Свечена вечера
03. април 2011 год. (недела)
11:15 – 12:30 Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија – во Информатички амфитеатар на ИИ