XXVI МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2022, 27-30.04.2022

Oлимпијадите ќе се одржат во среда, 27.4, во периодот од 11:00 до 16:00 часот, во просториите на ФИНКИ.

Решавањето задачи за МОИ ќе трае до 240 минути, а за МЈОИ до 210 минути.

 Заради ковид протоколите, се очекува учениците да дојдат пред влезот на просториите на ФИНКИ на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, во 10:45 часот. По спроведувањето за протоколите за влез, учениците треба да се упатат кон просторија 215.
За учесниците ќе биде обезбеден ручек по завршувањето на натпреварот.

По проверката на исполнетост на дополнителниот услов за учество (230 задачи на МЕНДО за МОИ и 170 за ЈМОИ), објавена е конечна листа за учество на олимпијадите. На листата е дадена и позиција за натпреварување која треба учесниците да си ја запаметат.

Сите активности треба да завршат до 16:00.

Конечна листа на поканети учесници на Македонска и Македонска јуниорска олимпијада по информатика 2022

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2022

Резултати од Македонска Јуниорска Олимпијада по информатика 2022