XXVII МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2023, 25-26.04.2023

Oлимпијадите ќе се одржат во среда, 27.4, во периодот од 11:00 до 16:00 часот, во просториите на ФИНКИ.

Решавањето задачи за МОИ ќе трае до 240 минути, а за МЈОИ до 210 минути.

Сите активности треба да завршат до 16:00.

Конечна листа на поканети учесници на Македонска и Македонска јуниорска олимпијада по информатика 2023

Резултати од XXVII Македонска Олимпијада по Информатика 2023

Резултати од IV Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2023