МОИ 2016

XX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 15.04.2016 (петок) и 16.04.2015 (сабота), во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.