XX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 15-16.04.2016

XX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 15.04.2016 (петок) и 16.04.2016 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).

 

Поканети учеснци на Македонска олимпијада по информатика 2016

Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2016

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2016