X Државен натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини

На 18.05.2016, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа X Државeн натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини.