Годишно собрание на ЗИМ 2014

На 25.12.2014 година, со почеток од 16:30 часот, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје, се одржа Годишното Собрание на Здружението на Информатичари на Македонија (ЗИМ).