XIX МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА, 17-18.04.2015

XIX Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 17.04.2015 (петок) и 18.04.2015 (сабота), во просториите на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство.

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2015

Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015