АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2009

ПРОГРАМА НА XX ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА,
ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАТИКА, ПМФ – СКОПЈЕ 2009
НатпреварувачиМентори
25. април 2009 год. (сабота)
до 10:00Пристигнување на учесниците во горна зграда на Природно Математички Факултет (ПМФ)
10:00 – 10:15Пријава на учесниците пред Информатички амфитеатар на ПМФ
10:15 – 10:45Официјално отворање на натпреварот Информатички амфитеатар на ПМФ
10:50 – 11:05Сместување на натпревару-вачите во лаборатории
– во лабораториите на првиот кат (простории 145, 146 и 147)
11:15 – 13:15Работилница – „Изглед на идните натпревари по информатика“
– во просторија 148 – прв кат
11:05 – 15:40Тек на натпреварот
– во лабораториите на првиот кат
13:15 – 15:45Слободно време
15:45 – 16:30Ручек
16:45 – 17:15Презентација на ИИ
– во просторија 148
17:15Објавување на резултати
– пред просторија 147
17:15 – 17:30Поднесување на приговори
– пред просторија 147
17:30 – 18:15Разгледување на приговорите
– во просторија 147
17:45 – 18:30Сместување на учесниците од другите градови
– во просторија 148
19:00 –Слободна вечер за дружење и запознавање на градот20:30 –Свечена вечера
26. април 2009 год. (недела)
10:30 – 12:00Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија – во информатички амфитеатар