АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2009

15. мај 2009 год. (петок)
до 10:20 Пристигнување на учесниците во СОУ “Славчо Стојменски“, Штип
10:25 – 10:55 Официјално отворање на натпреварот
10:55 – 11:05 Сместување на натпреварувачите во просториите за натпреварување
11:05 – 16:05 Тек на натпреварот
16:15 – 16:45 Ручек
17:00 – 17:20 Објавување резултати и разгледување на евентуални приговори
17:40 – 18:10 Објавување на конечни резултати, доделување на медали
18:10 – Сместување на учениците за спиење
16. мај 2009 год. (сабота)
Слободен ден за разгледување на градот