XXX ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ИНФОРМАТИКА, 23.03.2019

Агенда на Државниот натпревар 2019

Листа на поканети учесници на Државниот натпревар 2019

Конечни резултати од Државниот натпревар 2019