АГЕНДА НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР 2013

Програма на XXIV Државен натпревар по информатика,

СКОПЈЕ 2013

НатпреварувачиМентори
31. март 2013 год. (недела)
до 9:45

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко – металуршкиот факултет (ТМФ), простории на ФИНКИ

 до 10:00 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ
10:00 – 10:30

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

10:30 – 10:45 Сместување на натпреварувачите во лаборатории
во лабораториите на ФИНКИ на првиот кат (простории 200 и 215) и во лабораториите на СЕМОС едукација
11:15 – 12:45 Работилница – „Изменети наставни програми по информатика“
во бифе на ТМФ – подрум
10:45/11:15 – 13:15 Тек на натпреварот
– во лабораториите на ФИНКИ во долната зграда и во лабораториите на СЕМОС едукација
12:45 – 13:30 Ручек
13:30 – 14:15

Ручек

– бифе ТМФ (подрум)

14:20 – 14:50 Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во просторија 117, приземје
14:50 Објавување на резултати
пред просторија 200
15:00 – 15:10 Поднесување на приговори
пред просторија 200
15:10 – 15:40 Разгледување на приговорите
во просторија 200
16:15 – 17:30

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 – во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет