Регионален натпревар 2017

XXV Регионален натпревар по информатика се одржa на 04 март 2017 година, во два региони: Скопје и Струмица.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.