Регионален натпревар 2015

Регионалниот натпревар по информатика се одржа на 01 март 2015 година.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.