XXIV Регионален натпревар по информатика

На 28.02.2016, со почеток од 12 часот, се одржа XXIV Регионален натпревар по информатика.

 

Повеќе информации тука.