ПРОГРАМА НА XXVIII МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА

ПРОГРАМА НА XXVIII МАКЕДОНСКА (ЈУНИОРСКА) ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2024
Натпреварувачи Ментори
16. април 2024 год. (вторник)
-12:30 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
12:30 – 12:45 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 12:45 –   16:45 Слободно време
– просторија 138
12:45 – 16:45 Тек на натпреварот – Ден 1

– просторија 138

 

16:50 – Објавување на резултатите од првиот ден
Тест мод и евентуални технички приговори
17. април 2024 год. (среда)
9:45 – 10:00 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар
10:00 – 14:30 Тек на натпреварот – Ден 2 10:00 –   14:30 Слободно време
– просторија 200аб
14:30 – 15:15 Ручек
15:10 Објавување на резултатите и евентуални технички приговори
15:30 – 16:00 Доделување медали, дипломи и признанија
– во амфитеатар на ФИНКИ