ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2012

Име и презиме Училиште Клас
Климент Серафимов ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје 1
Виктор   Јаневски ПСУ   “Интернационално средно училиште” – Скопје 4
Игор Петровски СУ “Кирил   Пејчиновиќ” – Тетово 4
Филип   Бујароски ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 2
Стефан   Серафимоски ПСУ   “Алгоритам” – Скопје 2
Ташо Ќосев СУ “Јане   Сандански” – Струмица 4
Христијан   Богоевски ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 4
Бојан   Серафимов ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 2
Дамјан   Ангеловски СУ “Раде   Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Филип Беџовски ПСУ “Јахја   Кемал” – Струмица 2
Јован   Крајевски СУ “Раде   Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Максим   Трифуновски ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 3
Валентин   Амбароски СОУ “Ристе   Ристески – Ричко” – Прилеп 4
Денис Мазникар Гимназија   “Славчо Стојменски” – Штип 2
Никола   Фурнаџиски ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 4
Јован Бидиков СУ “Раде   Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Михајло   Велјановски СОТУ “Ѓорѓи   Наумов” – Битола 3
Петар Тонковиќ СУ “Раде   Јовчевски Корчагин” – Скопје 3
Васил Кузевски ПСУ “Американска   Гимназија Нова” – Скопје 2
Росица   Дејановска ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 3
Филип   Станковски ПСУ “Јахја   Кемал” – Скопје 4