АГЕНДА ЗА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО ИНФОРМАТИКА 2012

ПРОГРАМА НА XVI МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО   ИНФОРМАТИКА
РАДОВИШ 2012
Натпреварувачи Ментори
11. мај 2012 год.(петок)
9:00-13:30 Пристигнување на учесниците во ООУ „Никола   Карев“ – Радовиш и нивно сместување
13:30 – 13:45 Сместување   на натпреварувачите во кабинет за натпревар 13:30 –   17:45 Слободно   време за сместување и индивидуален разглед на градот
– во училишниот кабинет по информатика
13:45 – 17:45 Тек   на натпреварот – Ден 1
– во училишниот кабинет по информатика
17:50 – 18:10 Сместување на учениците од другите градови кои   пристигнале подоцна
кај ученици – домаќини
18:10 – 18:30 Објавување на резултатите и разгледување на   евентуални приговори
12. мај 2012 год.(сабота)
до 11:10 Пристигнување на учесниците во просторот за   отворање
11:15 – 12:00 Официјално отворање на натпреварот
во Центар за култура на Радовиш
12:00 – 13:30 Организиран разглед на градот
13:35 – 14:20 Ручек
ресторан во градот
14:30 – 18:30 Тек   на натпреварот – Ден 2 14:30 –   17:30 Слободно   време
– во училишниот кабинет по информатика
18:30 – 18:50  Презентација: CodeWell
18:50 – 19:05 Објавување на резултатите и разгледување на   евентуални приговори
19:30 Слободна   вечер за дружење и запознавање на градот 20:30 Свечена   вечера
13. мај 2012 год. (недела)
11:00 – 12:00 Објавување резултати, доделување награди,   дипломи, пофалби и признанија
во просториите на ООУ„Никола   Карев“, Радовиш