XVII Македонска олимпијада по информатика и VII Државен натпревар за основно образование – апликативни вештини

XVII Македонска Олимпијада по Информатика и VII Државен натпревар по информатика – апликативни вештини (за основно образование) се одржаа од 12.04.2013 (Петок) до 14.04.2013 (Недела), во СОУ Гимназија „Митко Пенџуклиски“ – Кратово.

За повеќе информации за Македонската Олимпијада по Информатика, кликнете овде.