Екипи за интернационалните натпревари

Објавена е конечна листа по одржувањето на сите натпревари од Циклусот натпревари по информатика 2013. Во неа се наведени избраните ученици за учество на интернационалните натпревари оваа година.

Избраните учесници мора да го потврдат своето учество најдоцна до Четврток (25.04.), според објавената информација во делот за меѓународни натпревари.