МЕЃУНАРОДНИ НАТПРЕВАРИ ПО ИНФОРМАТИКА 2011

XXIII Интернационална олимпијада по информатика – 22-29.07 Патаја, Тајланд

XIX Балканска олимпијада по информатика – 03-09.07, Бистрица, Романија

V Јуниорска балканска олимпијада по информатика – 03-09.07, Бистрица, Романија

 

EКИПИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАТПРЕВАРИ

По одржувањето на циклусот натпревари и подготовките за меѓународните натпревари, формирани се екипите за Интернационалната и Балканската Олимпијада по информатика:

  • Интернационална олимпијада: Христијан Богоевски, Предраг Груевски, Јован Крајевски и Дејан Божиновски. Резервен член: Кристијан Трајковски.
  • Балканска олимпијада: Христијан Богоевски, Предраг Груевски, Јован Крајевски и Дејан Божиновски. Резервен член: Кристијан Трајковски.
  • Јуниорска балканска олимпијада: Васил Кузевски, Климент Серафимов, Михаил Денковски и Денис Мазникар. Резервни членови Филип Бујаровски, Стојанче Милошев.

На сите учесници им ги честитаме резултатите. Полека но сигурно, можеме да кажеме дека учесниците од Македонија може да се рамнат со учесниците од останатите земји. На сите им посакуваме да продолжат да работат на полето на програмирањето и алгоритамското размислување, затоа што со досегашните резултати тие го имаат потврдено талентот кој го поседуваат за типовите на проблеми кои се разгледуваат на овие натпревари, и сега останува да продолжат да го развиваат талентот. Само со напорна работа, талентот може да се покаже во вистинското светло и да се постигнат врвни резултати.

Анкета – Натпревари по информатика 2011 (незадолжително)

 ————–
Комисија за натпревари 2011