ПОКАНЕТИ УЧЕСНИЦИ НА МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА 2011

Име и презимеУчилиштеКласГрупа
Васил Кузевски ПСУ “Американска Гимназија Нова” – Скопје I основна
Костадин Хаџибанов СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје IV основна
Томе Стојковски ОСТУ “Гостивар” – Гостивар II основна
Росица Дејановска ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје II основна
Максим Трифуновски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје II основна
Дамјан Ангеловски СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје II основна
Виктор Јаневски ПСУ “Интернационално средно училиште” – Скопје III основна
Предраг Груевски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје IV напредна
Христијан Богоевски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје III напредна
Бојан Серафимов ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје I напредна
Дејан Божиновски СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје IV напредна
Јован Крајевски СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје II напредна
Ѓорѓи Јанчески СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје IV напредна
Јован Андонов СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје IV напредна
Марио Ампов СУГС “Георги Димитров” – Скопје IV напредна
Филип Станковски ПСУ “Јахја Кемал” – Скопје III напредна
Денис Мазникар Гимназија “Славчо Стојменски” – Штип I напредна
Кристијан Трајковски СУГС “Раде Јовчевски – Корчагин” – Скопје IV напредна