КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР 2009

РангПрезимеИмеУчилиште%ВкупноОсвоеноГрупа
1 Божиноски Стевица ПСУ “Јахја Кемал” 100 100 диплома прво место почетничка
2 Balaburski Petar ПСУ “Јахја Кемал” 100 100 диплома прво место почетничка
3 Крајевски Јован 100 100 диплома прво место почетничка
4 Furnadziski Nikola ПСУ “Јахја Кемал” 91 91 диплома второ место почетничка
5 Колев Томислав СОУ “Славчо Стојменски” 82 82 диплома второ место почетничка
6 Spirovski Kristijan СОУ “Мирче Ацев” 76 76 диплома трето место почетничка
7 Indov Teo ПСУ “Јахја Кемал” 70 70 диплома трето место почетничка
8 Fejzullahu Florent ПСУ “Јахја Кемал” 43 43 пофалница успешно учество почетничка
9 Тахир Селен УСО “Гоце Делчев” 27 27 пофалница успешно учество почетничка
10 Манолев Божин УСО “Гоце Делчев” 27 27 пофалница успешно учество почетничка
12 Ќетковиќ Игор ПСУ “Јахја Кемал” 100 170 диплома прво место основна
13 Димовски Младен СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 100 170 диплома прво место основна
14 Андонов Јован СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 89,41 152 диплома второ место основна
15 Божиновски Дејан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 89,41 152 диплома второ место основна
16 Ѓоргиев Ѓорги УСО “Никола Карев” 89,41 152 диплома второ место основна
17 Bogoevski Hristijan ПСУ “Јахја Кемал” 89,41 152 диплома второ место основна
18 Цветков Кирил СОУ “Митко Пенџуклиски” 89,41 152 диплома второ место основна
19 Димитровски Стојан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 80 136 диплома трето место основна
20 Мечкарски Зоран СОУ “Славчо Стојменски” 75,29 128 диплома трето место основна
21 Гешоски Игор СОУ “Мирче Ацев” 74,71 127 диплома трето место основна
22 Мијоски Димитриј СОУ “Мирче Ацев” 68,82 117 диплома трето место основна
23 Maznikar Mirza СОУ “Славчо Стојменски” 68,82 117 диплома трето место основна
24 Chuchurski Viktor ДСУ “Ѓорѓи Наумов” 48,24 82 пофалница успешно учество основна
25 Цветков Горан УСО “Никола Карев” 48,24 82 пофалница успешно учество основна
26 Maznikar Denis 44,12 75 пофалница успешно учество основна
27 Бојчевски Александар УСО “Кирил Пејчиновиќ” 41,76 71 пофалница успешно учество основна
28 Павлов Ѓорги ПСУ “Јахја Кемал” 41,18 70 пофалница успешно учество основна
29 Трајковски Кристијан СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 34,12 58 пофалница учество основна
30 Дрангова Бојана ЕМУЦ “Коле Нехтенин” 27,65 47 пофалница учество основна
31 Micev Kiril СОУ “Славчо Стојменски” 24,71 42 пофалница учество основна
32 Тодоровски Христијан СУГС “Орце Николов” 23,53 40 пофалница учество основна
33 Тренчев Гоце ДСУ “Коста Сусинов” 23,53 40 пофалница учество основна
34 tekesan Bunyamin ПСУ “Јахја Кемал” 23,53 40 пофалница учество основна
35 Теов Бојан УСО “Кочо Рацин” 23,53 40 пофалница учество основна
36 Станојевиќ Слободан УСО “Кирил Пејчиновиќ” 18,24 31 пофалница учество основна
37 Talimdzioski Filip СОУ “Мирче Ацев” 100 270 диплома прво место напредна
38 Janceski Gorgi СУГС “Раде Јовчевски Корчагин” 67,41 182 диплома второ место напредна
39 Карас Нино СУГС Гимназија “Никола Карев” 67,41 182 диплома второ место напредна
40 Анчев Ненад СОУ “Славчо Стојменски” 59,26 160 диплома трето место напредна
41 Наумчески Небојша УСО “Злате Малакоски” 59,26 160 диплома трето место напредна
42 Атанасовски Благој СОУ “Славчо Стојменски” 59,26 160 диплома трето место напредна
43 Мартиновски Стефан УСО “Кочо Рацин” 56,67 153 диплома трето место напредна
44 Доцевски Марко УСО “Гоце Делчев” 56,67 153 диплома трето место напредна
45 Џумкар Дениз ПСУ “Јахја Кемал” 46,67 126 пофалница успешно учество напредна
46 Ampov Mario Дрвопрер.Учил. “Георги Димитров” 38,52 104 пофалница успешно учество Напредна
47 Попов Аргир УСО “Јосиф Јосифовски” 30,74 83 пофалница успешно учество Напредна
48 Лазаров Александар ЕМУЦ “Коле Нехтенин” 21,85 59 пофалница учество Напредна
49 Elezovikj Irhad ПСУ “Јахја Кемал” 21,85 59 пофалница учество Напредна
50 Бојковски Александар УСО “Гоце Делчев” 17,41 47 пофалница учество Напредна
51 Spasovski Daniel СОУ “Славчо Стојменски” 10 27 пофалница учество Напредна