Државен натпревар 2019

На 23 март 2019 година, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа XXX Државен натпревар по информатика за учениците од средно образование и Државниот натпревар за учениците од основно образование 2019 – Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.