IX Државен натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини

На 27.05.2015, во просториите на Семос едукација во Скопје, се одржа IX Државeн натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини.