VIII Државен натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини

На 19.05.2014 во просториите на Семос едукација се одржа VIII Државен натпревар по информатика за основно образование – апликативни вештини.