Zaclenuvanje

Постапка за зачленување

1. ПРАТЕТЕ Е-ПОРАКА НА АДРЕСАТА ZACHLENUVANJE@CS.ORG.MK СО СЛЕДНИВЕ ПОДАТОЦИ:

  • Име и презиме
  • Email
  • Град на живеење
  • Образование
  • Телефон за контакт
  • Сектор во кој ќе членувате

(Во секторот И-Образование членуваат вработени во образовни институции, во секторот И-Индустрија членуваат вработените во останатите (необразовни) институции, а во И-   Подмладок членуваат студентите и учениците)

  • Институција во која работите/учите

(1. За секторот И-Образование: Училиште/Факултет во кој предавате, 2. За секторот И-Индустрија: Фирмата(институцијата) во која работите,3. За секторот И-Подмладок: Училиште/Факултет каде учите/студирате.)

  • Локација на Институцијата (Град)

2. КОМИСИЈАТА ГИ РАЗГЛЕДУВА ПРИСТИГНАТИТЕ ПРИЈАВИ ВО НАЈМАЛКУ 2 НАВРАТИ ГОДИШНО.

По разгледувањето на пристигнатите пораки, на вашата електронска адреса ќе добиете порака за продолжување на постапката.

3. ПО ДОБИЕНАТА ПОРАКА ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА CS.ORG.MK.

4. ПО РЕГИСТРАЦИЈАТА ВРШИТЕ УПЛАТА НА ГОДИШНАТА ЧЛЕНАРИНА.

5. ПО УПЛАТАТА ГО ДОСТАВУВАТЕ ДАТУМОТ НА УПЛАТА НА ЧЛЕНАРИНАТА НА ZACHLENUVANJE@CS.ORG.MK

6. ДОБИВАТЕ ПОВРАТНА ПОРАКА ДЕКА ВАШИОТ КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ Е АКТИВЕН И МОЖЕТЕ ДА ПРИСТАПУВАТЕ НА СЕРВИСИТЕ НА ЗИМ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА.

 

*За зачленување на малолетно лице постаро од 14 години, согласно со член 19 став 4 од Законот за здруженија и фондации, кандидатот поднесува скенирана фотокопија од писмена изјава за согласност за зачленување потпишана од неговиот законски застапник во согласност со закон.

Постапка за зачленување Read More »